Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija)

Ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija)”
Ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija)”
Foto - LNDM arhīvs

Vašingtonas konvencija (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora jeb CITES) ir valstu vienošanās, kas tika pieņemta, lai kontrolētu starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem. Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir viena no trim Vašingtonas konvencijas zinātniskajām institūcijām Latvijā.

Lai informētu sabiedrību, Vašingtonas konvencijai muzejā veltīta ekspozīcija, kurā iespējams apskatīt biežāk pārvadātos nelegāli iegūtos priekšmetus: austrumu medicīnas preparātus, kosmētikas līdzekļus, krokodilādas un čūskādas izstrādājumus, kažokādas, čūskas alkoholisko dzērienu pudelēs, koraļļus, gliemežvākus, medību trofejas u.c.

Aplūkojami eksponāti no muzeja krājuma un tūristiem vai tirgotājiem konfiscēti priekšmeti CITES nosacījumu neievērošanas dēļ.

Informāciju papildina interaktīvi augu un dzīvnieku sugu apraksti un izglītojošas spēles.

Vairāk informācijas par CITES pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv.

Ekspozīcija izveidota 2021. gadā ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.