Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība

 

Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība dibināta 2002. gadā pēc Latvijas Dabas muzeja atbalstītāju un speciālistu iniciatīvas.

Biedrības mērķi:

  • popularizēt dabas zinātnes, izglītot sabiedrību par vides aizsardzības, dabas daudzveidības un izpētes jautājumiem;
  • veicināt vides izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
  • veicināt fizisko un juridisko personu ziedojumu (finanšu līdzekļu un mantas) piesaistīšanu Latvijas Dabas muzeja atbalstam un tā mērķu sasniegšanai.

Lai īstenotu savus mērķus, biedrība sadarbojas ar dažādām organizācijām, uzņēmējiem, uzņēmējsabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, rīko dažādus pasākumus, realizē profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas pieaugušajiem, popularizē bērnu, skolēnu, studentu un pieaugušo neformālo izglītību. Tāpat biedrība sekmē mūsu speciālistu pētniecisko darbu un organizē dažādu izdevumu izdošanu.

Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības reģ. Nr. 40008065221.

 

Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība
Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības logo