Īpašumi

Informācija par Latvijas Nacionālā dabas muzeja iznomātiem īpašumiem

Nr. p. k.NomnieksAdreseLīguma darbības termiņšPlatība (kv.m.)Maksa EUR/kv.m. (bez PVN)
1Akciju sabiedrība „Drogas"  K. Barona iela 4, Rīga30.09.2027.286.020.00