Vēsture

Mobilā lietotne „Dabas muzejs”

Pie apmeklētājiem nonāk bezmaksas mobila lietotne „Dabas muzejs”. Tās saturu veido īsi apraksti, audio ieraksti, 360⁰ grādu objekti, foto un video, atklājot vairāk par eksponētajiem priekšmetiem, to vēsturi, nozīmi dabas procesos un savstarpējo saikni. Mobilā lietotne izstrādāta ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.

Atklāta atjaunotā ekspozīcija „Latvijas zīdītāji”

Ekspozīcijā „Latvijas zīdītāji” apskatāma lielākā daļa no Latvijā sastopamajiem zīdītājiem – kopumā 83 izbāžņi (49 sugas). Daudzi no tiem iekļauti Latvijas un Eiropas aizsargājamo dzīvnieku sarakstos. Pirmo reizi apmeklētājiem ir iespēja apskatīt zeltaino šakāli, kas ir jauna zīdītāju suga Latvijā (pirmo reizi konstatēta 2013. gadā), tāpat ekspoznēts gan Latvijas lielākais, gan mazākais zīdītājs – alnis un mazais cirslis. Ekspozīcija atjaunota ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.

Foto - LNDM arhīvs

Muzejs saņem akreditācijas apliecību

2021. gada 17. decembrī muzejs saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditācijas apliecību kā apliecinājumu valsts atzītai muzeja darbībai. Muzejs akreditēts uz pieciem gadiem, līudz 2026. gada 16. decembrim.

Foto - LNDM arhīvs

Muzejs iegūst jaunu logotipu

Logotips izstrādāts, apspēlējot lielo latīņu alfabēta burtu L (no vārda Latvija) apvienojumā ar lapu attēlu, kas simbolizē Latvijas dabu. Burtu L veido trīs daļas trīs krāsās, kas simbolizē muzeja trīs pamatfunkcijas: vēsi zaļais - pārmantotā muzeja krājuma saglabāšanu un krājuma veidošanu nākotnes paaudzēm; silti zaļais - krājuma izpēti; violetais - sabiedrības vides izglītību. Logotipu izstrādājusi Anitra Eglīte-Poikāne, dizaina biroja BUMBIERKOKS vadošā dizainere.

Foto - LNDM arhīvs

Atklāta atjaunotā ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija)”

Lai informētu sabiedrību, Vašingtonas konvencijai muzejā veltīta ekspozīcija, kurā iespējams apskatīt biežāk pārvadātos nelegāli iegūtos priekšmetus: austrumu medicīnas preparātus, kosmētikas līdzekļus, krokodilādas un čūskādas izstrādājumus, kažokādas, čūskas alkoholisko dzērienu pudelēs, koraļļus, gliemežvākus, medību trofejas u.c. Ekspozīcija atjaunota ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.

Dibināts Skolu muzejs

Muzejs tika veidots, lai sniegtu palīdzību mācību procesā skolām, veidotu un vāktu zinātniski nozīmīgas kolekcijas. Skolu muzeja veidotājs un ilggadīgs pārzinis Jānis Siliņš (1883–1960) bija arī Latvijas Dabaszinātņu biedrības dibinātājs (1923. g.).

Dibināts Himzela muzejs

Nikolauss fon Himzels (Nikolaus von Himsel 1729–1764) bija baltvācu izcelsmes Rīgas ārsts, bibliofils un kolekcionārs. Mācījies Rīgas Domskolā un studējis medicīnu Kēnigsbergas un Getingenes universitātēs. Pēc studiju beigšanas Nikolauss fon Himzels devās ceļojumā pa Eiropas valstīm, vācot dabas priekšmetus, kas papildināja no tēva J. G. Himzela un vectēva Nikolaja Martini mantotās kolekcijas. Pēc N. fon Himzela nāves, viņa māte kolekcijas uzdāvināja Rīgas pilsētai. 1773. gadā šīs kolekcijas izstādīja publiskai apskatei Anatomijas teātra telpās Kalēju ielā. Telpu nosauca par Himzela kabinetu...