Iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Latvijas Dabas muzeja pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Šajā profilā tiek ievietota informācija par Latvijas Dabas muzeja plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

 

Iepirkumu arhīvs

Iepirkumi 9.panta kārtībā

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Latvijas Dabas muzeja veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai, kas tika izsludināti līdz 2018. gada 31. decembrim un kuros nebija paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, kā arī informācija par šo iepirkumu rezultātā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, šī sadaļa netiek papildināta.

Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam

Publicēšanas datums:
T, 11/07/2018 - 17:10 - P, 23/07/2018 - 16:00
Līguma priekšmets:
Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2018/04/KF
Kontaktpersona:
Par Iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Latvijas Dabas muzeja juriste Daina Dzilna, tālrunis: 67356028, e-pasts: daina.dzilna@ldm.gov.lv / erika.ozere@ldm.gov.lv; Par Iepirkuma priekšmetu – Latvijas Dabas muzeja projektu vadītājs Eduards Žiba, tālrunis: 67356044, e-pasts: eduards.ziba@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 23/07/2018 - 16:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 21/08/2018
Līgumcena:
EUR 12716,92 bez PVN
Piegādātāja nosaukums:
AS ENERGOFIRMA "JAUDA"
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
Nolikuma 1.pielikums - tehniskā specifikācija
tehniskās specifikācijas 1.pielikums
tehniskās specifikācijas 2.pielikums
Nolikuma 2.pielikums - pieteikuma veidlapa
Nolikuma 3.pielikums - pieredzes apraksta forma
Nolikuma 4.pielikums - citām personām nododamo darbu saraksts (veidne)
Nolikuma 5.pielikums - Tehniskais -Finanšu piedāvājums (forma)
Nolikuma 6.pielikums - līguma projekts
Atbilde uz uzdoto jautājumu
Rezultātu paziņojums
Līgums
Vienošanās par līguma izbeigšanu

 

Būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā"

Publicēšanas datums:
C, 31/05/2018 - 00:00 - P, 11/06/2018 - 16:00
Līguma priekšmets:
Būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā"
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2018/02/KF
Kontaktpersona:
par nolikumu juriste Daina Dzilna, tālr. 26358160, e-pasta adrese: daina.dzilna@ldm.gov.lv par būvdarbiem Ivars Bungše, tālr.29244018, e-pasta adrese: ivars.bungse@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 11/06/2018 - 16:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 26/06/2018
Līgumcena:
EUR 53999,65 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "TORENSBERG"
Līguma izpildes termiņš:
Sv, 28/10/2018
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums _ tehniskā specifikācija
1.tehniskās specifikācijas pielikums
2.tehniskās specifikācijas pielikums
3.tehniskās specifikācijas pielikums
4.tehniskās specifikācijas pielikums
5.tehniskās specifikācijas pielikums
6.tehniskās specifikācijas pielikums
Nolikuma 3.pielikums
Nolikuma 4.pielikums
Nolikuma 5.pielikums
Nolikuma 6.pielikums
Nolikuma 7.pielikums
Nolikuma 8.pielikums - līguma projekts
Rezultātu paziņojums
Līgums
Līguma grozījumi

 

Mikroskopa, binokulāru un projektora piegāde Latvijas Dabas muzejam

Publicēšanas datums:
C, 17/05/2018 - 12:10 - O, 29/05/2018 - 16:00
Līguma priekšmets:
Mikroskopa, binokulāru un projektora piegāde Latvijas Dabas muzejam
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2018/01/KF
Kontaktpersona:
Par Iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Latvijas Dabas muzeja juriste Daina Dzilna, tālrunis: 67356028, e-pasts: daina.dzilna@ldm.gov.lv / erika.ozere@ldm.gov.lv par iepirkuma priekšmeta I daļu “Viena stereomikroskopa piegāde” – Latvijas Dabas muzeja mineraloģe Sanita Lielbārde, tālrunis: 67356046, e-pasts: sanita.lielbarde@ldm.gov.lv; par iepirkuma priekšmeta II daļu “Binokulāru piegāde” – Latvijas Dabas muzeja entomologs Kaspars Ozoliņš, tālrunis: 67356041, e-pasts: kaspars.ozolins@ldm.gov.lv; par iepirkuma priekšmeta III daļu “Viena projektora piegāde”- Latvijas Dabas muzeja Tehnoloģiju nodrošinājuma sektora vadītājs Mārtiņš Pētersons - tālrunis: 67356031, e-pasts: martins.petersons@ldm.gov.lv.
Iesniegšanas termiņš:
O, 29/05/2018 - 16:00
Līgumcena:
par 1.daļu 20000,00; par 2.daļu 7672,00; par 3.daļu 11185,00
Piegādātāja nosaukums:
par 1.daļu SIA Saint-Tech; par 2.daļu SIA Diamedica; par 3.daļu SIA SensusLab
Iepirkuma dokuments:

IEPIRKUMA “Mikroskopa, binokulāru un projektora piegāde Latvijas Dabas muzejam” nolikums
1.pielikums - tehniskās specifikācijas
2.pielikums - pieteikuma veidne
3.pielikums - pretendenta pieredzes apraksta forma (veidne)
4.pielikums - citām personām nododamo darbu saraksts (veidne)
5.pielikums - tehniskā piedāvājuma formas
6.pielikums - finanšu piedāvājums (forma)
7.pielikums - iepirkuma līguma projekts
Rezultātu paziņojums par iepirkuma 1.daļu
Rezultātu paziņojums par iepirkuma 2.daļu
Rezultātu paziņojums par iepirkuma 3.daļu
Līgums par 1.daļu
Līgums par 2.daļu
Līgums par 3.daļu

 

Individuāla pasūtījuma mēbeļu izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam

Publicēšanas datums:
T, 30/05/2018 - 18:36 - P, 11/06/2018 - 16:00
Līguma priekšmets:
Individuāla pasūtījuma mēbeļu izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2018/03/KF
Kontaktpersona:
Par Iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Latvijas Dabas muzeja juriste Daina Dzilna, tālrunis: 67356028, e-pasts: daina.dzilna@ldm.gov.lv / erika.ozere@ldm.gov.lv; Par Iepirkuma priekšmetu: par iepirkuma priekšmeta I daļu “Koka mēbeles ģeoloģiskajam krājumam” – Latvijas Dabas muzeja mineraloģe Sanita Lielbārde, tālrunis: 67356046, e-pasts: sanita.lielbarde@ldm.gov.lv; par iepirkuma priekšmeta II daļu “Koka mēbeles entomoloģiskajam krājumam” - Latvijas Dabas muzeja entomologs Kaspars Ozoliņš, tālrunis: 67356041, e-pasts: kaspars.ozolins@ldm.gov.lv; par iepirkuma priekšmeta III daļu “Metāla mēbeles zooloģiskajam krājumam” – Latvijas Dabas muzeja direktora vietnieks krājuma un pētnieciskajā darbā, paleontologs Ivars Zupiņš, tālrunis: 67356033, e-pasts: ivars.zupins@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 11/06/2018 - 16:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 15/06/2018
Līgumcena:
EUR 13017,00 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Slokas kalns"
Līguma izpildes termiņš:
S, 15/09/2018 
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
1.Nolikuma pielikums - tehniskā specifikācija
1.pielikums tehniskajai specifikācijai
2.pielikums tehniskajai specifikācijai
3.pielikums tehniskajai specifikācijai
4.pielikums tehniskajai specifikācijai
5.pielikums tehniskajai specifikācijai
6.pielikums tehniskajai specifikācijai
7.pielikums tehniskajai specifikācijai
8.pielikums tehniskajai specifikācijai
9.pielikums tehniskajai specifikācijai
10.pielikums tehniskajai specifikācijai
11.pielikums tehniskajai specifikācijai
2.-5.Nolikuma pielikums
6.Nolikuma pielikums - līguma projekts
Rezultātu paziņojums I daļai
Rezultātu paziņojums II daļai
Rezultātu paziņojums III daļai
Līgums

 

 

Iepirkumi 10.panta kārtībā

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Latvijas Dabas muzeja noslēgtajiem iepirkuma līgumiem par Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma pakalpojumiem, kuru līgumcena ir vienāda vai lielāka par  42 000 EUR bez PVN. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, šī sadaļa netiek papildināta.

Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā


Publicēšanas datums:
O, 11/07/2017 - 15:24 - O, 08/08/2017 - 12:00
Līguma priekšmets:
Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2017/01/LVAF
Kontaktpersona:
Daina Dzilna, e-pasts: daina.dzilna@ldm.gov.lv, tālrunis: 67356028, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
O, 08/08/2017 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 04/09/2017 
Līgumcena:
EUR 82500,00
Piegādātāja nosaukums:
SIA "DIZAINA UN INTERJERA KONSULTĀCIJU BIROJS"
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma 1.,3.-6.pielikumi
Nolikuma 7.pielikums
Nolikuma 2.pielikums - tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas 1.pielikums
Tehniskās specifikācijas 2.pielikums
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
Tehniskās specifikācijas 4-1.pielikums
Tehniskās specifikācijas 4-2.pielikums
Tehniskās specifikācijas 4-3.pielikums
Tehniskās specifikācijas 4-4.pielikums
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Tehniskās specifikācijas 7.pielikums
Tehniskās specifikācijas 8.pielikums
Rezultātu paziņojums

 

 

Atklāti konkursi

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Latvijas Dabas muzeja veiktajām publiskā iepirkuma procedūrām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta un 8. panta septītās daļas kārtībai, kas tika izsludinātas līdz 2018. gada 31. decembrim, kā arī informācija par šo iepirkuma procedūru rezultātā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.

Sarunu procedūra "Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Latvijas putnu zāles un antropoloģijas ekspozīcijas vitrīnām"

Publicēšanas datums:
O, 18/12/2018 - 16:57
Līguma priekšmets:
Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Latvijas putnu zāles un antropoloģijas ekspozīcijas vitrīnām
Līguma Identifikācijas numurs:
4-16.2.1./7-KF
Kontaktpersona:
Dmitrijs Boiko, tālr. 67356041, e-pasts: dmitrijs.boiko@ldm.gov.lv
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 13/12/2018 
Līgumcena:
109598,55 EUR bez PVN
Piegādātāja nosaukums:
SIA VILORD
Līguma izpildes termiņš:
Piecu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
Iepirkuma dokuments:

Sarunu procedūras ziņojums
Līgums

Līguma grozījumi

Individuāla pasūtījuma metāla mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Latvijas Dabas muzeja zooloģiskajam un botāniskajam krājumam

Publicēšanas datums :
P, 15/02/2019 - 13:59 - O, 05/03/2019 - 14:00
Līguma priekšmets:
Individuāla pasūtījuma metāla mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Latvijas Dabas muzeja zooloģiskajam un botāniskajam krājumam
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2019/01/KF
Kontaktpersona:
kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Ērika Ozere, tel. 67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv. Dokumentu elektroniskā versija pieejama EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16786. Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvājumi netiks pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.
Iesniegšanas termiņš:
O, 05/03/2019 - 14:00

 

ELEKTRONISKS IEPIRKUMS "Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Latvijas putnu zāles un antropoloģijas ekspozīcijas vitrīnām"

Publicēšanas datums:
T, 24/10/2018 - 17:05 - T, 14/11/2018 - 14:00
Līguma priekšmets:
Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Latvijas putnu zāles un antropoloģijas ekspozīcijas vitrīnām
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2018/05/KF
Kontaktpersona:
Iepirkumu komisijas sekretāre Ērika Ozere, tel. 67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
T, 14/11/2018 - 14:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
T, 14/11/2018 
Līgumcena:
0
Piegādātāja nosaukums:
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
Iepirkuma dokuments:
Konkursa nolikums
9.pielikums - līguma projekts
Informācija par elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu
Paziņojums par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi
Iepirkuma procedūras ziņojums

 

Pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana

Publicēšanas datums:
P, 22/07/2016 - 19:53 - P, 29/08/2016 - 10:00
Līguma priekšmets:
Pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/5
Kontaktpersona:
Vladimirs Medko, tālr.: 67356042; fakss: 67356027, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv. vai vladimirs.medko@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 29/08/2016 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 17/10/2016 
Piegādātāja nosaukums:
Iepirkums pārtraukts
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Iepirkuma nolikuma pielikumi
Ēkas 1.un 6.stāva plāns
Tehniskais projekts 1.daļa
Tehniskais projekts 2.daļa
1.atbilde uz jautājumiem
2.atbilde uz jautājumiem
3.atbilde uz jautājumiem
pielikums 3.atbildei
4.atbilde uz jautājumiem
5.atbilde uz jautājumiem
1.pielikums 5.atbildei
2.pielikums 5.atbildei

 

Elektroenerģijas iegāde Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšanai

Publicēšanas datums:
C, 19/02/2015 - 16:44 - P, 20/03/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas iegāde Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšanai
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 01/2015
Kontaktpersona:
Vladimirs Medko (sniedz informāciju par iepirkuma priekšmetu), tālrunis 67356042, 29409244, e-pasts: vladimirs.medko@ldm.gov.lv Ērika Ozere (sniedz tikai organizatorisku informāciju), tālrunis – 67356023, fakss - 67356027, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv.
Iesniegšanas termiņš:
P, 20/03/2015 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 20/04/2015 
Līgumcena:
EUR 27244,00 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Enefit"
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

 

Atklāts metu konkurss "Izstādes "Dziļāk mežā!" mākslinieciskā koncepcija

Publicēšanas datums:
P, 11/04/2014 - 00:00 - P, 26/05/2014 - 12:00
Kontaktpersona:
Ē.Ozere, t.67356023, e-pasts:ldm@ldm.gov.lv (par metu konkursa norisi) E.Zviedre, t.67356036, e-pasts:egita.zviedre@ldm.gov.lv (par izstādes saturu). Devīžu atvēršanas sanāksme 23.07.2014. plkst. 11.00
Iesniegšanas termiņš:
P, 26/05/2014 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
T, 23/07/2014 
Līgumcena:
EUR 20580,00 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Trīs muskatrieksti"
Iepirkuma dokuments:

Metu konkursa nolikums

 

Slēgts konkurss "Latvijas ģeoloģijas ekspozīcijas 2.kārtas realizācija"

Publicēšanas datums:
O, 08/07/2014 - 17:31 - P, 04/08/2014 - 12:00
Līguma priekšmets:
Latvijas ģeoloģijas ekspozīcijas 2.kārtas realizācija
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2014/04
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma organizatoriskiem jautājumiem - Ērika Ozere, tālrunis: 67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv.
Iesniegšanas termiņš:
P, 04/08/2014 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Slēgta konkursa nolikums
Pielikumi

 

Atklāts metu konkurss "Ekspozīcijas "Latvijas ģeoloģija" izveidošana"

Publicēšanas datums:
P, 11/02/2013 - 00:00 - P, 18/03/2013 - 12:00
Līguma priekšmets:
Ekspozīcijas "Latvijas ģeoloģija" izveidošana Latvijas Dabas muzejā
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2013/02
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, t.67356023; fax 67356027, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv Devīžu atvēršanas sanāksme 2013.gada 25.aprīlī plkst. 11.00
Iesniegšanas termiņš:
P, 18/03/2013 - 12:00
Piegādātāja nosaukums:
Metu konkurss beidzies bez rezultāta
Iepirkuma dokuments:

Atklāta metu konkursa "Ekspozīcijas "Latvijas ģeoloģija" izveidošana" nolikums

 

Atklāts metu konkurss "Ekspozīcijas "Dzintars" izveidošana"

Publicēšanas datums:
P, 14/01/2013  - P, 01/03/2013 
Līguma priekšmets:
Ekspozīcijas "Dzintars" izveidošana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2013/01
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, t.67356023 IEINTERESĒTO PRETENDENTU SANĀKSME NOTIKS 2013.gada 4.februārī PLKST. 10.00 Dabas muzejā 2.stāvā. Devīžu atvēršanas sanāksme notiks 15.aprīlī plkst. 11.00 muzeja 6.stāva lasītavā
Iesniegšanas termiņš:
P, 01/03/2013 - 12:00
Piegādātāja nosaukums:
SIA „5 EZERI”
Iepirkuma dokuments:

Metu konkursa "Ekspozīcijas "Dzintars" izveidošana" nolikums

 

Elektroenerģijas piegāde valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšanai


Publicēšanas datums:
C, 23/02/2012 - 15:56 - C, 29/03/2012 - 14:00
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde valsts aģentūras „Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšanai
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/01
Kontaktpersona:
Kontaktpersonas: Vladimirs Medko, Saimniecības nodaļas vadītājs, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (sniedz informāciju par iepirkuma priekšmetu), tālrunis 67356044, 29409244, e-pasts: vladimirs.medko@ldm.gov.lv. Ērika Ozere, lietvede (sniedz tikai organizatorisku informāciju), tālrunis – 67356023, fakss - 67356027, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv. (513.kab.)
Iesniegšanas termiņš:
C, 29/03/2012 - 14:00
Līgumcena:
Ls 19 695,20
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Enefit”
Iepirkuma dokuments:

Nolikums Elektroenerģijas piegāde LDM darbības nodrošināšanai

 

Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” tehniskā realizācija

Publicēšanas datums:
O, 12/10/2010 - 10:00
Līguma priekšmets:
Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” tehniskā realizācija
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2010/7, Norvēģijas finanšu instruments
Iesniegšanas termiņš:
P, 15/11/2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
T, 01/12/2010
Līgumcena:
0
Piegādātāja nosaukums:
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
Iepirkuma dokuments:

ldm_atkl_konkurss__gala.doc

 

 

Iepirkumi 8.2 panta kārtībā

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Latvijas Dabas muzeja veiktajām publiskā iepirkuma procedūrām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā, kas tika izsludināti līdz 2016. gada 31. decembrim, kā arī informācija par šo iepirkumu rezultātā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, šī sadaļa netiek papildināta.

Botānikas ekspozīcijas iekārtošana

Publicēšanas datums:
P, 19/12/2016 - 17:13 - C, 22/12/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Botānikas ekspozīcijas iekārtošana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM/2016/11/ LVAF
Kontaktpersona:
Kontaktpersona Ērika Ozere, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, tālr.67356023, fakss:67356027.
Iesniegšanas termiņš:
C, 22/12/2016 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma 1.-5.pielikums
Nolikuma 6.pielikums

 

Antireflektīvā tripleks stikla piegāde un montāža Latvijas Dabas muzeja Botānikas ekspozīcijai

Publicēšanas datums:
P, 25/11/2016 - 12:02 - O, 06/12/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Antireflektīvā tripleks stikla piegāde un montāža Latvijas Dabas muzeja Botānikas ekspozīcijai
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/10/LVAF
Kontaktpersona:
Kontaktpersona ir Ērika Ozere, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, tālr.67356023, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
O, 06/12/2016 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 08/12/2016 
Līgumcena:
EUR 10964,24 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "AM studio"
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
Nolikuma 1.pielikums - pieteikuma forma
Nolikuma 2.pielikums - tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas 1.pielikums
Tehniskās specifikācijas 2.pielikums
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Nolikuma 3.pielikums - pieredzes saraksta forma
Nolikuma 4.pielikums - tehniskā piedāvājuma forma
Nolikuma 5.pielikums - apakšuzņēmēju saraksta forma
Nolikuma 6.pielikums - finanšu piedāvājuma forma
Nolikuma 7.pielikums - līguma projekts

 

Projektoru piegāde ekspozīcijām

Publicēšanas datums:
C, 13/10/2016 - 14:56 - P, 24/10/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Projektoru piegāde ekspozīcijām
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/8
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, tālr. 67356031, e-pasts: martins@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
P, 24/10/2016 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.-5.pielikums
6.pielikums
Atbildes uz jautājumiem

 

Botānikas ekspozīcijas iebūvējamo stendu un pamatkonstrukciju izbūve un montāža

Publicēšanas datums:
P, 23/09/2016 - 18:10 - O, 04/10/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Botānikas ekspozīcijas iebūvējamo stendu un pamatkonstrukciju izbūve un montāža
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/7
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Gundars Gulbis, e-pasts: gundars.gulbis@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
O, 04/10/2016 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Tehniskā piedāvājuma forma
2.pielikums
3.pielikums
4-5.pielikums
6.pielikums
tehniskā specifikācija

 

Dzimšanas dienas pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā

Publicēšanas datums:
P, 09/09/2016 - 16:51 - C, 22/09/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Dzimšanas dienas pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/6
Kontaktpersona:
Latvijas Dabas muzeja Komunikācijas nodaļas muzejpedagoģe Renāte Ozoliņa, tālrunis 67356051, e-pasts: renate.ozolina@ldm.gov.lv. Kontaktpersona sniedz informāciju par iepirkuma tehnisko specifikāciju; Latvijas Dabas muzeja Iepirkumu komisijas sekretāre, tālrunis 67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv. Kontaktpersona sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.
Iesniegšanas termiņš:
C, 22/09/2016 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
Līguma projekts

 

Datortehnikas un bezvadu ierīču piegāde Latvijas Dabas muzeja izglītības darba pilnveidošanai

Publicēšanas datums:
P, 27/06/2016 - 12:47 - P, 08/07/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Datortehnikas un bezvadu ierīču piegāde Latvijas Dabas muzeja izglītības darba pilnveidošanai
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/04
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, tālr. 67356031, e-pasts: martins@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
P, 08/07/2016 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 26/07/2016 
Piegādātāja nosaukums:
SIA ATEA, AS Capital, SIA LDC Datortehnika
Iepirkuma dokuments:

Nolikums
Tehniskā specifikācija
2.-6.pielikums
Lēmums

 

Sēņu mulāžu (tēlniecības darbu) izgatavošana Latvijas Dabas muzejam

Publicēšanas datums:
O, 21/06/2016 - 17:20 - T, 29/06/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Sēņu mulāžu (tēlniecības darbu) izgatavošana Latvijas Dabas muzejam
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/03
Kontaktpersona:
Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele, tālrunis 67356036, e-pasts: inita.daniele@ldm.gov.lv. (Kontaktpersona sniedz informāciju par iepirkuma tehnisko specifikāciju); Latvijas Dabas muzeja Iepirkumu komisijas sekretāre, tālrunis 67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv. Kontaktpersona sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru).
Iesniegšanas termiņš:
T, 29/06/2016 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Nolikums
Nolikuma pielikumi

 

Latvijas Dabas muzeja darbinieku veselības apdrošināšana pakalpojumi

Publicēšanas datums:
P, 21/03/2016 - 16:24 - T, 06/04/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Latvijas Dabas muzeja darbinieku veselības apdrošināšana pakalpojumi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/02
Kontaktpersona:
Pasūtītāja kontaktpersona informācijai: Ērika Ozere, Iepirkumu komisijas sekretāre, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv, tālrunis 67356023, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
T, 06/04/2016 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
T, 20/04/2016 
Līgumcena:
EUR 8400
Piegādātāja nosaukums:
AAS "Balta"
Līguma izpildes termiņš:
P, 21/04/2017 
Iepirkuma dokuments:

Nolikums
1-3.pielikums
Līguma projekts
Atbilde uz uzdoto jautājumu

 

Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Publicēšanas datums:
T, 17/02/2016 - 16:04 - P, 29/02/2016 - 12:00
Līguma priekšmets:
Par garderobes skapīšu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Latvijas Dabas muzeja vajadzībām
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2016/01
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Vladimirs Medko, tālr. 67356042, vladimirs.medko@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
P, 29/02/2016 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 22/03/2016
Līgumcena:
EUR 6158,00 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA Vitrum mēbeles un iekārtas
Iepirkuma dokuments:

Nolikums
1.pielikums - tehniskā specifikācija
1.pielikums - tehniskā specifikācija
1.pielikums - tehniskā specifikācija
2.pielikums
3.pielikums
4.,5.pielikums
6.pielikums - līguma projekts

 

Datoru, monitoru un programmatūras licenču piegāde

Publicēšanas datums:
P, 13/11/2015 - 13:50 - T, 25/11/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Datoru, monitoru un programmatūras licenču piegāde
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2015/08
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, tālr. 67356031, martins.petersons@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
T, 25/11/2015 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 04/12/2015 
Līgumcena:
EUR 5557,72; 2661,20; 6085,30 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „TelCom”, SIA „DPA”, SIA „ATEA”
Līguma izpildes termiņš:
P, 28/12/2015 
Iepirkuma dokuments:

Nolikums
1.pielikums - Tehniskā specifikācija
2.-3.pielikums
4.-5.pielikums
6.pielikums - Līguma projekts

 

Nakts fiziskās apsardzes pakalpojumi Latvijas Dabas muzejā

Publicēšanas datums:
P, 23/10/2015 - 14:15 - P, 06/11/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Nakts fiziskās apsardzes pakalpojumi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2015/07
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Medko, tālr. 67356042, mob.29409244. Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, Iepirkumu komisijas sekretāre, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
P, 06/11/2015 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
1.-5.pielikums
6.pielikums

 

Latvijas Dabas muzeja Botānikas ekspozīcijas telpu remontdarbi

Publicēšanas datums:
O, 01/09/2015 - 15:28 - P, 14/09/2015 - 14:00
Līguma priekšmets:
Latvijas Dabas muzeja Botānikas ekspozīcijas telpu remontdarbi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2015/06
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Gundars Gulbis, t.67356037, e-pasts: gundars.gulbis@ldm.gov.lv; Mārtiņš Pētersons, t.67356031, e-pasts: martins.petersons@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, t.67356023, e-pasts: erika.ozere@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 14/09/2015 - 14:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 21/09/2015 
Līgumcena:
EUR 24706.63 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Burtnieks R"; SIA "A Elektro"
Līguma izpildes termiņš:
P, 07/12/2015 
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
1.pielikums - remontdarbi (1.daļa/lote)
1.a pielikums - ornamenti
2.-5.pielikums
Telpas plāns
Būvprojekts
Būvprojekts
Būvprojekts
1.pielikums (2.daļa/lote)
Virsskats
Elektrodarbi_1
Elektrodarbi_2
Elektrodarbi_3
Elektrodarbi_4
Elektrodarbi_5
Līguma projekts - elektrodarbi
Līguma projekts - remontdarbi

 

Izstāžu zāles aprīkojuma izgatavošana

Publicēšanas datums:
C, 23/07/2015 - 18:58 - P, 03/08/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Izstāžu zāles aprīkojuma izgatavošana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2015/05
Kontaktpersona:
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Gundars Gulbis, t.67356037, e-pasts: gundars.gulbis@ldm.gov.lv Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vladimirs Medko, t.67356042, e-pasts: vladimirs.medko@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 03/08/2015 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 11/08/2015 
Līgumcena:
1.daļa/lote 3832,00; 2.daļa/lote 15013,40
Piegādātāja nosaukums:
SIA Sentios; SIA Slokas kalns
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
1.pielikums. Tehniskā specifikācija. 1.daļa/lote
2.pielikums
3.pielikums
4.-5.pielikums
6.pielikums
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
Skice stikliem
1.pielikums. Tehniskā specifikācija. 2.daļa/lote
Podesti-1
Podesti-2
Podesti-3
Podesti-4
Podesti-5
Podesti-6
Podesti -7
Podesti - 8
Podesti - 9
Podesti - 10
Podesti - 11
Podesti - 12
Podesti - 13
Podesti - 14

 

Metāla skapji muzeja krātuvēm

Publicēšanas datums:
P, 20/07/2015 - 15:19 - P, 31/07/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Metāla skapji muzeja krātuvēm
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2015/04
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai: Vladimirs Medko, t.67356042, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 31/07/2015 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 10/08/2015 
Līgumcena:
7903,44 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA WSP
Līguma izpildes termiņš:
S, 31/10/2015
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.-5.pielikums
6.pielikums

 

Latvijas Dabas muzeja ēkas pagalma fasādes remontdarbi

Publicēšanas datums:
T, 03/06/2015 - 17:28 - P, 15/06/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Latvijas Dabas muzeja ēkas pagalma fasādes remontdarbi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2015/03
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai: Vladimirs Medko, t.67356042, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 15/06/2015 - 12:00
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi

 

Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Publicēšanas datums:
P, 20/03/2015 - 17:06 - O, 31/03/2015 - 12:00
Līguma priekšmets:
Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/02
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai: Ērika Ozere, Iepirkumu komisijas sekretāre, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv, fakss: 67356027.
Iesniegšanas termiņš:
O, 31/03/2015 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 16/04/2015
Līgumcena:
EUR 8480,00
Piegādātāja nosaukums:
AAS Balta
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
Atbilde uz jautājumu
Iepirkumu komisijas lēmums

 

Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” iekārtošana un vitrīnu izgatavošana

Publicēšanas datums:
P, 21/11/2014 - 15:11 - O, 02/12/2014 - 12:00
Līguma priekšmets:
Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” iekārtošana un vitrīnu izgatavošana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2014/08
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai par iepirkuma priekšmetu: Sanita Lielbārde, tālrunis 67356046, e-pasts: sanita.lielbarde@ldm.gov.lv Kontaktpersona informācijai par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, tālrunis 67356023, e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
O, 02/12/2014 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
T, 03/12/2014 
Līgumcena:
EUR 34250 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Trīs muskatrieksti”
Līguma izpildes termiņš:
O, 30/12/2014 
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
1 pielikums tehniskajai specifikācijai
2 pielikums tehniskajai specifikācijai

 

Interaktīvo modeļu izveide muzeja ekspozīcijām. Animāciju, datorspēļu un datorgrafiku izstrāde

Publicēšanas datums:
P, 21/11/2014 - 13:59 - O, 02/12/2014 - 12:00
Līguma priekšmets:
Interaktīvo modeļu izveide muzeja ekspozīcijām. Animāciju, datorspēļu un datorgrafiku izstrāde
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2014/07
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai: Ērika Ozere, tālrunis 67356023, e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
O, 02/12/2014 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 04/12/2014 
Līgumcena:
EUR 27224,04 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „RG3 Baltic”
Līguma izpildes termiņš:
O, 30/12/2014 
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
1 pielikums tehniskajai specifikācijai

 

Dzintara kataloga „Dzintars. Kolekcijas Latvijas Dabas muzejā” iespiešana

Publicēšanas datums:
P, 10/11/2014 - 17:23 - S, 22/11/2014 - 12:00
Līguma priekšmets:
Dzintara kataloga „Dzintars. Kolekcijas Latvijas Dabas muzejā” iespiešana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2014/06
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai par iepirkuma priekšmetu: Saulīte Anita, t.67356046, e-pasts: anita.saulite@ldm.gov.lv, fakss: 67356027. Kontaktpersona informācijai par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, tālrunis 67356023, e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
S, 22/11/2014 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 18/12/2014 
Līgumcena:
EUR 6888 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "MicroDot"
Līguma izpildes termiņš:
O, 30/12/2014 
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
Atbilde uz jautājumu

 

Transportlīdzekļa (mikroautobusa) noma (ar izpirkuma tiesībām nomas termiņa beigās) LDM vajadzībām

Publicēšanas datums:
O, 08/07/2014 - 12:04 - P, 18/07/2014 - 12:00
Līguma priekšmets:
Transportlīdzekļa (mikroautobusa) noma (ar izpirkuma tiesībām nomas termiņa beigās) LDM vajadzībām
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2014/03
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai par iepirkuma priekšmetu: Vladimirs Medko, t.67356042, mob.29409244, e-pasts: vladimirs.medko@ldm.gov.lv, fakss: 67356027. Kontaktpersona informācijai par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, tālrunis 67356023, e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 18/07/2014 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 25/07/2014
Līgumcena:
EUR 33115,39 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „SEB līzings”
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums 1. daļa
Iepirkuma nolikums 2.daļa
1.pielikums
2.-5.pielikums
6.pielikums

 

Mikroautobusa noma (ar izpirkuma tiesībām nomas termiņa beigās) LDM funkciju nodrošināšanai

Publicēšanas datums:
O, 17/06/2014 - 16:17 - P, 30/06/2014 - 12:00
Līguma priekšmets:
Mikroautobusa noma
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2014/02
Kontaktpersona:
Kontaktpersona informācijai par iepirkuma priekšmetu: Vladimirs Medko, t.67356042, mob.29409244, e-pasts: vladimirs.medko@ldm.gov.lv, fakss: 67356027. Kontaktpersona informācijai par iepirkuma procedūru: Ērika Ozere, tālrunis 67356023, e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
P, 30/06/2014 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 30/06/2014 
Līgumcena:
Iepirkums pārtraukts
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums. 1.daļa
Iepirkuma nolikums. 2.daļa
1.pielikums
2.-5.pielikums
6.pielikums

 

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Publicēšanas datums:
P, 01/11/2013 - 21:28 - O, 12/11/2013 - 12:00
Līguma priekšmets:
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, t.67356023, e-pasts:ldm@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
O, 12/11/2013 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 28/11/2013 
Līgumcena:
piedāvājums - Ls 6174,00 (42 darbin.), līgumcena - Ls 6321,00 (43 darbin.)
Piegādātāja nosaukums:
AAS "Baltikums"
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi
atbilde
Iepirkumu komisijas lēmums
Informācija par līgumu

 

Nakts fiziskās apsardzes pakalpojumi

Publicēšanas datums:
P, 04/10/2013 - 00:00 - O, 15/10/2013 - 12:00
Līguma priekšmets:
Nakts fiziskās apsardzes pakalpojumi
Kontaktpersona:
Vladimirs Medko, t.67356042 informācija par iepirkuma priekšmetu. Ērika Ozere, t.67356023 informācija par iepirkuma procedūru
Iesniegšanas termiņš:
O, 15/10/2013 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 22/10/2013
Līgumcena:
Ls 25292,40 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA Bruks
Līguma izpildes termiņš:
S, 24/10/2015 
Iepirkuma dokuments:
Nolikums
Nolikuma pielikumi
Atbilde 1
Atbilde 2
Atbilde 3
Iepirkumu komisijas lēmums

 

LDM darbinieku veselības apdrošināšana

Līguma priekšmets:
LDM darbinieku veselības apdrošināšana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/06
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv
Iesniegšanas termiņš:
O, 06/11/2012 - 16:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 27/11/2012
Līgumcena:
Ls 6174,00
Piegādātāja nosaukums:
„BTA Insurance Company” SE
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma LDM2012/06 nolikums
Atbilde uz pretendentu jautājumiem

 

Datoru piegāde un garantijas servisa nodrošināšana

Publicēšanas datums:
T, 10/10/2012 - 16:42 - P, 22/10/2012 - 12:00
Līguma priekšmets:
Datoru piegāde un garantijas servisa nodrošināšana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/05
Kontaktpersona:
Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv Informācija par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, t.:26499112
Iesniegšanas termiņš:
P, 22/10/2012 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
C, 25/10/2012 
Līgumcena:
Ls 6099,02 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „ATEA”
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma nolikums
Tehniskā specifikācija
Līguma projekts
www.CPUBenchmark.net HighEnd procesoru tabula
www.CPUBenchmark.net Procesoru tabula
www.HarddriveBenchmark.net HighEND disku tabula

 

LDM videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija

Publicēšanas datums:
O, 02/10/2012 - 00:00 - P, 15/10/2012 - 12:00
Līguma priekšmets:
LDM videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/04
Kontaktpersona:
Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv Informācija par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, mob.t.:26499112
Iesniegšanas termiņš:
P, 15/10/2012 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 22/10/2012 
Līgumcena:
Ls 10402,92
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ADVANCED ELECTRONIC SYSTEMS"
Līguma izpildes termiņš:
P, 10/12/2012 
Iepirkuma dokuments:
Iepirkuma "LDM videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija" nolikums
Tehniskās specifikācijas
Pielikumi
Līguma projekts

 

Datortehnikas piegāde un garantijas servisa nodrošināšana

Publicēšanas datums:
P, 24/09/2012 - 00:00 - P, 05/10/2012 - 12:00
Līguma priekšmets:
Datortehnikas piegāde un garantijas servisa nodrošināšana
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/03
Kontaktpersona:
Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, t.:26499112.
Iesniegšanas termiņš:
P, 05/10/2012 - 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
O, 09/10/2012 
Piegādātāja nosaukums:
Iepirkums pārtraukts
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma "Datortehnikas piegāde un garantijas servisa nodrošināšana" nolikums
Iepirkuma tehniskā specifikācija
Iepirkuma līguma projekts

 

Mobilo sakaru pakalpojumi LDM darbības nodrošināšanai

Līguma priekšmets:
Mobilo sakaru pakalpojumi LDM darbības nodrošināšanai
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2012/02
Kontaktpersona:
Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Vladimirs Medko, tālr. 67356042.
Iesniegšanas termiņš:
P, 28/05/2012 - 16:00
Lēmuma pieņemšanas datums:
P, 18/06/2012
Līgumcena:
Ls 4000
Piegādātāja nosaukums:
SAI LMT
Līguma izpildes termiņš:
C, 05/07/2012 
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma „Mobilo sakaru pakalpojumi LDM darbības nodrošināšanai” nolikums

 

Iepirkums „LDM pamattīkla un drošības tīkla serveru sistēmas rekonstrukcija”

Līguma priekšmets:
LDM pamattīkla un drošības tīkla serveru sistēmas rekonstrukcija
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2011/06
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, tālr. 67356023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv. Mārtiņš Pētersons (par iepirkuma priekšmetu), tālr. 67356031, e-pasts: martins@ldm.gov.lv.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.10.2011. plkst. 12.00
Līgumcena:
10185,00 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
A/S „Capital”
Iepirkuma dokuments:

Nolikums „LDM pamattīkla un drošības tīkla serveru sistēmas rekonstrukcija”

 

Nakts apsardzes pakalpojumi

Līguma priekšmets:
Nakts apsardzes pakalpojumi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2011/5
Kontaktpersona:
Ērika Ozere (par iepirkuma procedūru), t.67356023, fax:67256027, e-pasts:erika.ozere@ldm.gov.lv Vladimirs Medko (par iepirkuma priekšmetu), t.67356042. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.09.2011.plkst.16.00
Līgumcena:
Ls 11409,80 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "BRUKS"
Iepirkuma dokuments:
Nolikums "Nakts apsardzes pakalpojumi"
Atbilde

 

Iepirkums “Stereoskopijas aprīkojums Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijai „Cilvēks un vide”

Līguma priekšmets:
“Stereoskopijas aprīkojums Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijai „Cilvēks un vide”
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2011/04, NFI
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, tālr. 6736023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv. Par iepirkuma priekšmetu: Ivars Zupiņš, tālr. 67356033, e-pasts: ivars.zupins@ldm.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.04.2011. plkst. 12.00
Līgumcena:
5851,32 EUR
Piegādātāja nosaukums:
de Wijs apparatenbouw (Nīderlande)
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma “Stereoskopijas aprīkojums Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijai „Cilvēks un vide” nolikums

 

Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”

Līguma priekšmets:
Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2011/03, NFI
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, t.67356023, fax:67356027, e-pasts:erika.ozere@ldm.gov.lv. Mārtiņš Pētersons (par iepirkuma priekšmetu), t.67356031, e-pasts:martins@ldm.gov.lv.
Līgumcena:
Ls 4228,92 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Citrus Solutions”
Iepirkuma dokuments:

ldm_nolikums_videokameras.doc

 

Iepirkums “Multimediju gidu sistēmas piegāde un uzstādīšana Latvijas Dabas muzejā”

Līguma priekšmets:
Iepirkums “Multimediju gidu sistēmas piegāde un uzstādīšana Latvijas Dabas muzejā”
Kontaktpersona:
Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 6736023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, tālr. 67356031 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2011
Līgumcena:
4205,00 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA „City Sounds”
Iepirkuma dokuments:

Iepirkuma “Multimediju gidu sistēmas piegāde un uzstādīšana Latvijas Dabas muzejā” nolikums

 

Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" autoruzraudzība

Līguma priekšmets:
Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" autoruzraudzība
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2010/6, NFI
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, t.67356023, fax:67356027, e-pasts:erika.ozere@ldm.gov.lv. Lana Saksone: t.67356044 (par iepirkuma priekšmetu)
Līgumcena:
Ls 3140,50
Piegādātāja nosaukums:
SIA "HungryLab"
Iepirkuma dokuments:

Nolikums"Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" autoruzraudzība"

 

Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" mākslinieciskā un tehniskā projekta izstrāde

Līguma priekšmets:
Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" mākslinieciskā un tehniskā projekta izstrāde
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2010/5, NFI
Kontaktpersona:
Ērika Ozere, t.67356023, fax:67356027, e-pasts:erika.ozere@ldm.gov.lv. Lana Saksone, t.67356044 (par iepirkuma priekšmetu). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.03.2010. plkst.16.00
Līgumcena:
Ls 4132,23
Piegādātāja nosaukums:
SIA "HungryLab"
Iepirkuma dokuments:

Nolikums "Ekspozīcijas „Cilvēks un vide” mākslinieciskā un tehniskā projekta izstrāde"

 

„LDM ekspozīcijas „Cilvēks un vide” rekonstrukcijas vispārējie būvdarbi” identifikācijas Nr. LDM 2010/4, Norvēģijas finanšu instruments

Publicēšanas datums:
P, 28/06/2010 
Līguma priekšmets:
„LDM ekspozīcijas „Cilvēks un vide” rekonstrukcijas vispārējie būvdarbi” identifikācijas Nr. LDM 2010/4, Norvēģijas finanšu instruments
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2010/4
Kontaktpersona:
Vladimirs Medko, t:67356042, fax:67356027, e-pasts:vladimirs.medko@ldm.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.07.2010.plkst.16.00
Iesniegšanas termiņš:
C, 08/07/2010 - 16:00
Līgumcena:
5948,54 Ls; 250 Ls
Piegādātāja nosaukums:
SIA INOVA; Guntis Līcītis
Iepirkuma dokuments:

Nolikums "Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" rekonstrukcija. Vispārējie būvdarbi

 

LDM ekspozīcijas "Cilvēks un vide" rekonstrukcija

Līguma priekšmets:
LDM ekspozīcijas "Cilvēks un vide" rekonstrukcija. Elektrodarbi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2010/3, NFI
Kontaktpersona:
Vladimirs Medko, t:67356042, fax:67356027, e-pasts:vladimirs.medko@ldm.gov.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2010.plkst.16.00
Līgumcena:
Ls 7932,02 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "VSV Celtnieks"
Iepirkuma dokuments:

Nolikums "Ekspozīcijas "Cilvēks un vide" rekonstrukcija

 

Nakts dežurantu pakalpojumi. Apsardzes pakalpojumi

Līguma priekšmets:
Nakts dežurantu pakalpojumi. Apsardzes pakalpojumi
Līguma Identifikācijas numurs:
LDM 2011/01
Kontaktpersona:
Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 6736023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv Informācija par iepirkuma priekšmetu: Vladimirs Medko, tālr. 67356042 Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš: 25.01.2011., plkst. 16:00.
Līgumcena:
Ls 11067,92 (bez PVN)
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ALFA SECURITY GROUP"
Iepirkuma dokuments:

ldm_nolikums_apsardze.doc
1.Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem
2.Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem
3.Atbilde uz iesūtīto jautājumu