Latvijas ģeoloģija

Latvijas ģeoloģija
Latvijas ģeoloģija
Foto – LNDM arhīvs

Ekspozīciju „Latvijas ģeoloģija” veido divas tematiskās sadaļas – Latvijas ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi.

Ekspozīcijas daļa „Latvijas ģeoloģiskā uzbūve” ir stāsts par Latvijas pamatklintāju un nogulumiežu sistēmām. Šeit uzskatāmi tiek atainota sarežģītā un miljardiem gadu ilgā Latvijas teritorijas veidošanās. Informāciju papildina ģeoloģiskā karte, kas atspoguļo nogulumiežu izplatību Latvijas teritorijā. Apmeklētāji var iepazīties ar iežiem no dažādām Latvijas slāņkopām. Ekspozīcijā apskatāmas ledāju un ledāju ūdeņu radītās reljefa formas. Animācijās vērojama Baltijas jūras, ezeru un purvu veidošanās.

Ekspozīcijas daļā „Latvijas derīgie izrakteņi” atainota un skaidrota Latvijas nozīmīgo derīgo izrakteņu –  dolomītu, mālu, ģipšu, kaļķakmeņu, smilts un grants – izplatība un izmantošana. Piedāvājam aplūkot dažādus izstrādājumus no šiem materiāliem, aptaustīt iežus, noteikt to galvenās atšķirības. Eksponēti arī Latvijā mazāk izplatītie derīgie izrakteņi – nafta, krāsu zemes un dzelzsrūda.

Ekspozīcija izveidota 2015. gadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Latvijas ģeoloģija virtuālā tūre
Spied, lai apskatītu 360° tūri