Latvijas augi un sēnes

Latvijas augi un sēnes
Latvijas augi un sēnes
Foto – LNDM arhīvs

Ekspozīcija parāda Latvijas augu un sēņu daudzveidību. Vitrīnās aplūkojami augu herbāriji, ķērpji, sēņu mulāžas un eksikāti (kaltētas sēnes), koku stumbros ievietota informācija par biežāk sastopamajām koku sugām. 
Latvijas raksturīgos biotopus var iepazīt purva un pļavas diorāmās, meža un ūdensaugu stendā. Apmeklētājiem ir iespēja iedziļināties augu un sēņu sugu aprakstos, tuvāk iepazīstot jaunas un jau zināmas sugas, kā arī pētīt objektus tuvplānā caur palielināmo stiklu. Pieejamas interaktīvas spēles un dabas procesu demonstrējumi modeļos.

Ekspozīcija izveidota 2017. gadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Paldies par sadarbību AS „Latvijas Valsts meži”.