Zooloģiskā krājuma veidošana

Zooloģiskais krājums ir viens no daudzveidīgākajiem muzejā, tajā ir iekļautas gandrīz visas mugurkaulnieku un bezmugurkaulnieku sistemātiskās grupas (neskaitot kukaiņus un zirnekļus) – kopumā ap 30 000 vienību.

Šodien sistemātiski tiek papildinātas entomoloģiskās un malakoloģiskās kolekcijas, savukārt zīdītājdzīvnieku kolekcija  tiek papildināta tikai ar dzīvniekiem, kas gājuši bojā negadījumos uz autoceļiem, likumīgi nomedīti vai saņemti kā medību trofeju dāvinājumi.

Pirmais solis - materiāla ievākšana dabā

 

 

Kukaiņi tiek ievākti dažādos laikos. Dienas kukaiņus vislabāk pamanīt ir saulainās un siltās vietās. 

Attēlā muzeja entomolgs vēro kādi tauriņi ir nosēdušies uz ēkas sienas.

1_Nikolajs novēro uz sienas sildošos tauriņus

Purinot ievākto materiālu
Ir kukaiņi, kas atrodami koku lapotnē. Šos kukaiņus visvieglāk novērot un ievākt purinot koka zaru, paliekot tam apakšā baltu audumu (kukaiņu dauzāmo paladziņu). 
pētot naktstauriņus un citus kukaiņus kas lido naktī uz gaismu
Lai pētītu un ievāktu krājumam naktstauriņus un citus kukaiņus, kas lido naktī, tos pievilina ar spilgtas gaismas avotu. Kukaiņi lido gaismas virzienā un visbiežāk nosēžas uz sagatavotā auduma. 

 

1_Janis_veicot skudru ligzdu uzskaiti, ievācot materiālu_VSpungis
Dabā ir lieli un mazi skudru pūžņi. Mazos skudru pūžņus veido tās sugas, kas visbiežāk sastopamas kāpās. Šo skudru pūžņu uzskaitē un pētīšanā palīdz no koka izgatavots rāmis (1.00x .00 m). 
Šīs izpētes laikā iespējams konstatēt sugas un noskaidrot skudru apdzīvotības blīvumu.

Foto - V. Spuņģis

 

Kukaiņu ķeršanā palīdz
Sīkos kukaiņus ne vienmēr iespējams noķert ar pirkstiem, tādēļ iespējams izmantot dažādas metodes. Attēlā kukaiņi traukā tiek iesūkti (ar aspiratoru).

 

 

Spāre
Lielākus kukaiņus iespējams ievākt ar entomoloģiskā tīkliņa palīdzību vai vienkārši notvert ar rokām. 

 

Kukainis mēģenē
Dabā ievāktie kukaiņi tiek ievietoti slēgtos traukos un nogādāti muzejā tālākas izpētes veikšanai. 

 

Ūdenskukaiņu ievākšana
Ūdenskukaiņu ievākšana.
1_Uģis gatavojoties ievāktā materiāla apskatei lauka apstākļos
 Ievāktā materiāla apskate lauka apstākļos. Šīs apskates laikā tiek novērtēts ievāktais materiāls, paņemot tikai muzejam nepieciešamos eksemplārus un pārējos atlaižot atpakaļ dabā.
1_Kristine dodas ievākt gliemežus
Muzeja malakoloģe, meklējot ūdens gliemežus.
Kristīne šķiro paraugu un attīra no substrāta gliemenes
Pēc gliemežu materiāla ievākšanas, paraugi tiek šķiroti un attīrīti no substrāta.

 

 

 

 Speciālistu darbs muzejā

1_Skirojot skudras

 

Jānis noformējot skudras
Ievāktais materiāls muzejā tiek plākšņots, tam tiek noteikta suga, skudras tiek uzlīmētas uz mazām plāksnītēm un pirms ievietošanas krājumā tam tiek piešķirts krājuma uzskaites numurs. 
Jānis un kaste ar skudru materiālu_skudras
Krājuma kaste, kurā glabājas skudras. 

 

2_Nikolajs - tauruiņu plākšņošanas procesā_smalks darbs
Kukaiņu plākšņošana ir smalks darbs un prasa īpašu precizitāti. 
2_Kaspars - darbs entomoloģiskā krājuma fondos v2
Bieži sugas noteikšanā un plākšņošanas procesā ir nepieciešams mikroskops.
2_Nikolajs - tauriņu materiāla plākšņošana jeb sagatvošana kolekcijai v2
Ar entomoloģisko adatiņu un plēves palīdzību kukaiņi tiek fiksēti nepieciešamajā pozā. 
3_LDM fondi - daļa no rietumpalearktikas dienastauriņu kolekcijas v2
Daļa no Rietumpalearktikas dienastauriņu kolekcijas.
3_LDM fondi - daļa no molusku kolekcijas
Viena no molusku kolekcijas krājuma kastēm. Šajā kolekcijā ir gan vietējās Latvijā sastopamās sugas, gan citviet pasaulē mītošas un reti sastopamas sugas. Daļa no šīs kolekcijas ir muitā konfisētie priekšmeti, kas mēģināti ievest nelegāli.

Dabas muzeja zooloģiskajā krājumā ir plašas putnu un zīdītājdzīvnieku kolekcijas. Muzeja speciālisti nodarbojas ar šī krājuma uzturēšanu un pētniecību. Šīs krājuma kolekcijas tiek papildinātas ar priekšmetiem kas gājuši bojā negadījumos uz autoceļiem, likumīgi nomedīti vai saņemti kā medību trofeju dāvinājumi.

putni

Olu kolekcija
Viena no Ferdinanda Štolla (Ferdinand Erdmann Stoll, 1874-1966) veidotās olu kolekcijas kastēm.
Zīdītājdzīvnieku kaulu kolekcija
Viens no zīdītājdzīvnieku kaulu kolekcijas krājuma plauktiem.

 

Lasi vairāk par muzeja zooloģisko krājumu

Lasi vairāk par muzeja entomoloģisko krājumu

Apskati muzeja zooloģisko krājumu bildēs

Apskati muzeja entomoloģisko krājumu bildēs

Krājuma pieejamību sabiedrībai nodrošina muzeja kolekciju elektroniskā datu bāze (www.nmkk.lv), kas tiek regulāri papildināta.