Izstāde „Zvīņu spoguļos”

Izstāde „Zvīņu spoguļos” vēsta par lielu daļu Latvijas saldūdeņos sastopamo zivju sugām, to izskatu, barošanos, migrāciju un vairošanos.


Zivis ir cieši saistītas ar pārējiem ūdens iemītniekiem – augiem, zīdītājiem, putniem, bezmugurkaulniekiem. Upēs un ezeros tām ir ne mazums ienaidnieku – zivis ir barības avots ne tikai cilvēkiem, bet arī citām dzīvām būtnēm.

Izstādē iespējams uzzināt arī par zivju resursu saglabāšanu un videi draudzīgu makšķerēšanu. Zivis un citus ūdens iemītniekus piedāvājam iepazīt, piedaloties aktivitātēs par zivju vecuma noteikšanu pēc zvīņām, barošanās tīklu, ūdens augiem, zivju sugu atpazīšanu, to svara salīdzināšanu.


Izstādes koncepciju, tekstus un aktivitātes sagatavoja Una Bērziņa, Laura Grīnberga, Zelma Dumpe, Lauma Kupča, Diāna Meiere.

Īpašs paldies zinātniskajam konsultantam hidrobiologam Dāvim Ozoliņam un zivju audzētavas „Tome” vadītājam Ivaram Putviķim.

Izstādi noformēja Zelma Dumpe, Arta Raituma, Ierakstu Māja, InCopy, Latvijas Dabas muzeja kolektīvs.


Projekta „Izstāde „Zvīņu spoguļos”” īstenošanu finansiāli atbalsta Zivju fonds.

Projektu realizē Dabas muzeja atbalsta biedrība.

Atbalstītāji


Izstāde „Zvīņu spoguļos”

Zvīņu spoguļos
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhī'vs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Barība
Foto - LDM arhīvs
Barība
Foto - LDM arhīvs
Barība
Foto - LDM arhīvs
Barība
Foto - LDM arhīvs
Barība
Foto - LDM arhīvs
Barība
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto  - LDM arhīvs
Bioloģija
Foto - LDM arhīvs
Sugas
Foto - LDM arhīvs
Sugas
Foto - LDM arhīvs
Sugas
Foto -  LDM arhīvs
Sugas
Foto - LDM arhīvs
Interesanti
Foto - LDM arhīvs
Interesanti
Foto - LDM arhīvs
Saglabāšana
Foto - LDM arhīvs
Saglabāšana
Foto - LDM arhīvs
Saglabāšana
Foto - LDM arhīvs
Saglabāšana
Foto - LDM arhīvs
Saglabāšana
Foto - LDM arhīvs
Saglabāšana
Foto - LDM arhīvs