Entomoloģiskais krājums

Entomoloģiskais krājums ir bagātākais sugu un vienību skaita  ziņā. Tajā ir vairāk nekā 60 000 vienību. Entomoloģisko krājumu veido gan vēsturiskie, gan mūsdienās vāktie materiāli un tajā ir pārstāvētas dažādas kukaiņu kārtas.

Lielāko krājuma daļu veido Latvijā ievāktie kukaiņi. Entomoloģiskajās kolekcijās visvairāk pārstāvētās kukaiņu kārtas ir vaboles un tauriņi, piemēram, Latvijas tauriņu kolekcija vien aptver ap 2300 sugu, kas pārstāv lielāko daļu to faunas.
Palearktikas tauriņu kolekcijā ir ap 10 000 eksemplāru, tajās visvairāk pārstāvētas ir: dienas tauriņu, sfingu, lācīšu, pāvaču, brameīdu un raibspārņu pārstāvētās tauriņu grupas. Dažādajās vaboļu kolekcijās ir pārstāvēti koksngrauži, skrejvaboles, mīkstspārņi, sprakšķi, mārītes u.c. Nozīmīga vieta atvēlēta spāru, ķērpjutu, skudru un ziedmušu kolekcijām.

Senākās entomoloģiskā krājuma kolekcijas ir veidojis Hjū Karlails (tauriņi, 1910–1930) un Kārlis Mītels (vaboles, 19. gs.), tās tiek saglabātas nemainīgā izskatā un oriģinālajos skapjos.