Muzeja veidotās izstādes

Muzeja speciālisti regulāri veido tematiskas izstādes par aktuāliem dabas, ekoloģijas un vides aizsardzības jautājumiem un norisēm, daļa no tām pārtop ceļojošās izstādēs, kas turpina izglītot un priecēt apmeklētājus dažādos Latvijas novados.