Zinātkāro ģeologu klubs


Zinātkāro ģeologu kluba dalībnieki uzzina dažādus faktus par vulkāniem un zemestrīcēm, mācās par Zemi, tās uzbūvi un sastāvu, apgūst izplatītākos iežus un minerālus, iepazīstas ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja krājumu un veido savas kolekcijas.

Šobrīd nodarbības vada muzeja ģeoloģe Sanita Lielbārde. 

Zinātkāro ģeologu klubs, agrāk Jauno ģeologu pulciņš, Dabas muzejā darbojas kopš 1952. gada.

Nodarbībās bērni gan spēlē spēles un iet rotaļās, gan darbojas ar dažādiem materiāliem. Uzdevumus pilda zīmējot, līmējot, krāsojot un pierakstot novēroto.
Vienu reizi mēnesī kluba dalībnieki dodas pārgājienā, apskata ģeoloģiskos objektus dabā, pēta iežu atsegumus un lielos laukakmeņus. Tāpat piedalās dažādās akcijās un pasākumos.

Zinātkāro ģeologu klubs piemērots dalībniekiem no 9 līdz 18 gadiem.

Nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 15.30 līdz 17.00 un reizi mēnesī (sestdienā) – pārgājieni un ekskursijas ārpus muzeja.

Dalības maksa 30 EUR (septembris–maijs). Dalības maksu iespējams dalīt 2 daļās.


Uzzināt vairāk par Zinātkāro ģeologu klubu iespējams darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, zvanot pa tālruni 67356046 vai rakstot e-pastu sanita.lielbarde@lndm.gov.lv.